Kemping zimąPORADY DLA ZIMOWYCH WCZASOWICZÓW


Wszystkie samochody kempingowe, dostawcze oraz przyczepy kempingowe KNAUS nadają się do użytkowania w zimie. Są w pełni izolowane i wyposażone w nowoczesne ogrzewanie oraz bojler. Pojazdy są badane w temperaturach do -15°C. Ponadto, przystosowanie naszych pojazdów do eksploatacji zimą jest potwierdzona następującymi normami:

 • samochody kempingowe: DIN EN 1646-1 2012
 • przyczepy kempingowe: DIN EN 1645-1 2012Aby zapewnić ogrzewanie zabudowy samochodu kempingowego podczas jazdy, można zastosować specjalny pakiet Truma SecuMotion.
PRZYGOTOWANIE PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ LUB KAMPERA PRZED ZIMOWYM WYJAZDEM


 • Upewnij się, że dysponujesz odpowiednim zapasem gazu.
 • W zimie używaj wyłącznie 100% propanu!! Zbyt wysoki udział butanu w mieszance może powodować zakłucenia w systemie ogrzewania.
 • Włącz na chwilę ogrzewanie aby sprawdzić poprawność pracy grzejnika.
 • Podczas sprawdzania ogrzewania pozostaw otwarte wszystkie drzwi do szaf i schowków aby uniknąć kondensacji wilgoci.


 • Przenieś akumulator do pomieszczenia o temperaturze pokojowej i naładuj do pełna. Ładowanie powinno trwać co najmniej 18 godzin więc zaplanuj je na kilka dni przed podróżą.
 • Do zbiornika na ścieki dodaj roztwór soli co zabezpieczy przed zamarzaniem.PODCZAS ZIMOWEGO CARAVANINGU


 • W SAMOCHODACH KEMPINGOWYCH: Praca zaworu ogrzewania "ELASI" jest kontrolowana przez temperaturę oraz zależy od od stopnia naładowania akumulatora. Zawór ELASI otwiera się przy temperaturze otoczenia ok 4°C i gdy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 10.8 V aby zapobiec uszkodzeniu bojlera przez zamarznięcie. Bardzo ważne by nagrzać pojazd przed napełnieniem zbiornika wody oraz naładować akumulator aby zawór pozostawał zamknięty. Dotyczy to samochodów kempingowych)
 • Upewnij się, że przez cały czas pobytu na zimowym kempingu temperatura w pojeździe nie spadnie poniżej 5°C a akumulator jest dobrze naładowany.
 • Podczas kempingu zimowego, zadbaj o prawidłową wentylację, ponieważ właśnie w tym okresie zaniedbania prowadzą do zwiększonej kondensacji wilgoci pochodzącej z mokrych ubrań, gotowania oraz samych mieszkańców.
 • Pozostaw ogrzewanie włączone nawet podczas nieobecności w pojeździe.
 • Cały czas pozostaw wymuszoną wentylację w oknie dachowym otwartą.
 • Zadbaj by na dachu nie gromadziła się nadmierna ilość śniegu.
 • Kratki wylotowe ogrzewania na ścianach bocznych nie mogą być zablokowane przez śnieg lub lód (dotyczy przyczep z ogrzewaniem Truma C lub ALDE.